444 60 83
HABERLER
İSG Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik !

İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili tarafından yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21 Mayıs 2018 tarihli ve 30427 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Buna göre;
Elliden az çalışanı bulunan ve az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde Yönetmelikte belirtilen eğitimi tamamlayarak sınavda başarılı olan işveren veya işveren vekilleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında iş güvenliği uzmanı veya işyeri hekimine verilen görevleri, işe giriş ve periyodik muayeneler ve tetkikler hariç olmak üzere yürütebileceklerdir. Bu hizmetlerin işveren veya işveren vekili tarafından yürütülmesi halinde onaylı defter tutulması zorunlu değildir.
İşveren veya işveren vekillerine verilecek eğitimleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Protokol yapmak suretiyle Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve bağlı odalar, Türkiye Belediyeler Birliği, işçi ve işveren kuruluşları ile üniversitelerde verebilecektir.