444 60 83
HABERLER
Uzmanlarımız Bilgilendiriyor. | Kapalı Alanlarda Çalışma
Kapalı Alan ;
 • Bir veya birden fazla kişinin girebileceği kadar geniş,
 • İçerisinde rahatça hareket etme ve çalışma imkânın genelde kısıtlı olduğu,
 • Doğal havalandırmanın yeterli olmadığı,
 • Sürekli olarak çalışmanın veya kalmanın riskli olduğu,
 • Yanıcı ve/veya zehirli gazların birikme ihtimalinin fazla olduğu, alanlar olarak nitelendirilir.
Kapalı alanlara örnek olarak; katı atık tankları siloları, kazanlar, kanalizasyon şebekeleri, boru hatları, yeraltı vana istasyonları, her çeşit depolama tankı verilebilir.
 
Kapalı alan çalışmalarında bilinmesi gereken hususlar şu şekildedir.
 • Alanda yanıcı madde olup olmadığı, oksijen seviyesi ve ortam ısısı konusunda bilgi sahibi olunmalıdır.
 • Tehlikeli gazların havalandırma yoluyla uzaklaştırılması için kapalı alanın kapısının veya benzeri noktalarının açılması ve havanın içeri girmesi sağlanmalıdır.
 • Bir kişi mutlaka dışarıda bulunmalı, çalışan; kişilerle iletişim halinde olmalıdır. (nezaretçi)
 • Çalışılacak alanın tehlikelerden arındırıldığından emin olunmadan çalışılmamalıdır.
 • Eğer çalışılacak alanda çabuk yanabilen buhar ya da duman benzeri madde riski var ise, kıvılcım çıkaran aletler kullanılmamalıdır.
 • Kapalı alana giriş ve çıkış noktalarına eşya, yük malzeme ve iş aletleri vb.. yığılarak giriş çıkış engellenmemelidir.
 • Kapalı alan içerisinde tertip ve düzene önem verilmeli gereksiz malzemeler kapalı alan içerisinde tutulmamalıdır.
 • Kapalı alan içerisinde kimyasal maddeler ile yapılacak (boya vb..) çalışmalar için kapalı alanın yeterli bir biçimde havalandırılmasına özellikle önem verilmelidir.
 • Herhangi bir acil duruma karşın içerisinde sağlık ekibinin de telefon numaralarının bulunduğu acil durum telefon numaraları en azından saha şefinde mevcut bulunmalıdır.
 • Çalışma yapacak olan personelin konu ile ilgili yeterli tecrübeye sahip olması çok önemlidir.
 • Çalışma alanında yapılacak işe uygun tipte Kişisel Koruyucu Donanımlarının kullanılması önem arz etmektedir.
 • Kapalı alan çalışmalarının yapıldığı alanlarda genel ve lokal havalandırma sistemlerinin mutlaka bulunması gerekmektedir.
 • Bu gibi alanlarda çalışma süreleri olabildiğince kısa tutulmalı, gerekli dinlenme araları oluşturulmalıdır.
 • Kapalı alan çalışmaları mümkün olduğunca az kişi ile yapılmalıdır.

 

Mustafa Çalışkan

B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı