444 60 83
HABERLER
Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği Yenilendi | 1 Mayıs 2019 |

01.05.2019 günü Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte çeşitli Ek’lerde değişiklikler yapılmıştır.

Yönetmelikte değişen Ek’ler aşağıdaki gibidir :

  • Ek-1 “Bu Yönetmelik Kapsamına Girmeyen Kişisel Koruyucu Donanımların Listesi” kaldırılarak yerine Ek-1 “ Kişisel Koruyucu Donanımların Risk Kategorileri” eklendi.
  • Ek-3 Teknik Dosya “Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde atıf yapılan ve Ek-2’de belirtilen sağlık ve güvenlik gerekliliklerine uygunluğunu göstermek için imalatçı tarafından kullanılan yöntemler teknik dosyada açıkça gösterilir.
  • Ek-4 “Ce İşareti” yerine, EK-4 “Modül A – Üretimin Dahili Kontrolü” şeklinde değişmiştir.
  • Ek- 5 “Onaylanmış Kuruluşun Yerine Getirmesi Gereken Koşullar” değişerek, Ek-5 “ Modül B – Ab Tip İncelemesi” şeklinde değişmiştir.
  • Ek-6 “Modül C – Üretimin Dahili Kontrolüne Dayalı Tipe Uygunluk” eklenmiştir.
  • EK- 7 “ Modül C2 – Üretimin Dahili Kontrolü Ve Ürünün Rastgele Aralıklılar Denetimli Muayenesine Dayalı Tipe Uygunluk” eklenmiştir.
  • EK – 8 “ Modül D – Üretim Sürecinin Kalite Güvencesine Dayalı Tipe Uygunluk” eklenmiştir.
  • EK- 9 “ Ab Uygunluk Beyanı No “ eklenmiştir.

İlgili yönetmelik ve ekleri için aşağıdaki linki ziyaret edebilirsiniz.
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/05/20190501-5.htm