444 60 83
HABERLER
YÜKSEKTE ÇALIŞ-MA !

YÜKSEKTE ÇALIŞ-MA !

Ülkemizde meydana gelen iş kazalarının sayısı ve buna bağlı ölüm, yaralanma, sakatlanma vakaları incelendiğinde, yüksekten düşme üst sıralarda yer almakta olup, onu yüksekten cisim düşmesi kazaları takip etmektedir. Bu yazımda sizlere ülkemizde gerçekleştirilen yüksekte çalışma organizasyonlarındaki bazı belirsiz durumlar hakkında bilgi vermeye ve konu ile ilgili öneriler sunmaya çalışacağım.

Konu başlığı çok genel bir şekilde yüksekte çalışma olmasına rağmen, yüksekte yapılacak çalışmaların tümüne mümkünse yüksekte çalışma yapma! Şeklinde yaklaşılması daha doğru olacaktır. Çünkü yerel ve ulusal mevzuatta yüksekte çalışma hiyerarşisinin en başında yapılacak işin mümkün mertebe yerde yapılması, son çare olarak yükseğe çıkılması, yüksekte çalışmalar sırasında ise toplu ya da kişisel korunma tedbirlerinin alınarak yükseğe çıkılması tarif edilmiştir.

Ülkemiz yasal mevzuatı çok önemli bir konu olan yüksekte yapılacak çalışmalar konusunda maalesef net ibareler ile yeteri kadar bilgi vermemektedir. Konu ile ilgili bazı çalışmalar gerçekleştirilmekte, tebliğ hazırlığı yapılması ve standart yayınlanması işlemleri gerçekleştirilmiş olsa da yayınlanmış olan yazılı dokümanlardaki belirsizlikler maalesef konuyu daha karmaşık hale getirmiştir.

Seviye farkı bulunan, düşme sonucu yaralanma sakatlanma ihtimalinin olduğu her alanda yapılacak çalışmaların yüksekte çalışma kabul edilmesi konu ile ilgili çok da net bir mevzuatımızın olmadığının başka bir göstergesidir.

Yüksekte yapılan çalışmalar, kullanılacak ekipmanların çeşitliliği, yüksekte çalışma ekipmana hakimiyet konusunda yeterlilik, personelin yüksekte çalışma ekipmanı kullanırken aynı anda kendi işi ile ilgili bir ekipman kullanması, iş yapım yönteminin yüksekte çalışma yöntemi ile birlikte yürütülmesi sebebi ile yaşanabilecek karmaşa durumu, doğru yüksekte çalışma yönteminin belirlenmesi,  yapılacak işin zorluk derecesi, yüksekte çalışma işi öncesinde, sırasında ve sonrasında meydana gelebilecek olumsuz durumlar gibi bir çok neden dolayısı ile gerçekten yeterli özen gösterilmesi gereken bir iştir. 3 veya 4 metrenin üzerinde yaşanan yüksekten düşmelerin %85 ihtimal ile ölümle sonuçlanması gibi korkunç bir istatistik söz konusu iken yüksekte çalışma işine gerçekten gereken özenin gösterilmesi gerektiği sonucu bir kere daha ortaya çıkmaktadır.

Bu kadar karmaşık ve zor işlerin gerçekleştirilmesi için öncelikle hali hazırda yasal mevzuatımızda yeteri kadar değinilmemiş olan yüksekte çalışma konusu ile ilgili her konu, ekipman ve uygulama ile ilgili bilgi toparlanmalı, yüksekte çalışma profesyonellerinden görüş ve yorum alınmalıdır. Günümüz şartları ve yüksekte çalışma konusundaki belirsizlik artık bu konu ile ilgili bir yönetmelik, yazılı kural ve kontrol mekanizmasının oluşturulması ihtiyacını beraberinde getirmektedir.

Yapılacak hazırlık çalışmaları ve durumun yasal dayanak ile desteklenmesi artık kaçınılmaz olup, hazırlanacak yazılı doküman içerisinde yüksekte çalışma adına yapılacak tüm eğitim faaliyetleri, eğiticilerin yeterlilikleri, eğitim alanının gereklilikleri, kullanılacak ekipmanların nasıl belirlenmesi gerektiği ile ilgili yöntemlerin tarif edilmesi de dâhil tüm gereklilikler net hükümler ile saptanmalıdır.

Ancak bu şekilde bu kadar ciddi bir iş olan, bu kadar hayati önem taşıyan yüksekte çalışmalar sebebi ile yaşanabilecek ölüm ve yaralanmaların önüne geçilebilmesi, risklerin minimize edilmesi mümkün olabilecektir.

SEDAT AĞDAŞ

 

DİĞER HABERLER
Copyright 2017 Özel Entegre İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri A.ş.