444 60 83
SERTİFİKALI TEMEL İSG EĞİTİMİ

SERTİFİKALI TEMEL İSG EĞİTİMİ


6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 16. Ve 17. Maddelerinin gerektirdiği üzere; işveren çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerini almasını sağlar.


Çalışanlara eğitim verme hükümlülüğüne uymayan işveren için çalışan başına 1.078 TL para cezası yaptırımı uygulanır.


İş kazaları ve meslek hastalıkları büyük ölçüde eğitimsizlik ve bunun sonucu olarak bilinçsizliğin neticesinde meyana gelmektedir. Çalışanların firmalarının çalışma şartlarına uygun olarak iş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerini alması iş kazalarını ve meslek hastalıklarını azaltarak daha güvenli çalışma ortamı sağlar.


Eğitim sonunda çalışanlara eğitim belgeleri verilir.


EĞİTİM KONULARI


GENEL KONULAR


Çalışma mevzuatı ile ilgili bilgiler


Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları


İş yeri temizliği ve düzeni


İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar


SAĞLIKKONULARI
 

Meslek hastalıklarının sebepleri


Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması


Biyolojik ve psikososyal risk etmenleri


İlk yardım


TEKNİKKONULAR

Kimyasal fiziksel ve ergonomik risk etmenleri


Elle kaldırma ve taşıma


Parlama patlama yangın ve yangından korunma


İş ekipmanları’nın güvenli kullanımı


Ekranlı araçlarla çalışma


Elektrik tehlikeleri riskleri ve önlemleri


İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması


Güvenlik ve sağlık işaretleri


Kişisel koruyu donanım kullanımı


İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü


Tahliye ve kurtarma

 

Copyright 2017 Özel Entegre İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri A.ş.